งานกิจกรรมชุมนุม เปิดระบบให้ครูที่ปรึกษาเข้าประเมินกิจกรรมชุมนุมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 ขอบคุณค่ะ

 

         
รหัสนักเรียน : เช่น 25000
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123