งานกิจกรรมชุมนุม เปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน เวลา 08.20 น. และจะปิดระบบในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.

 

         
รหัสนักเรียน : เช่น 25000
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123